017 889 906
010 353 330
ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្ដសៀមរាប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាខេត្តសៀមរាប គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលភាសាដែលមានកម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើស្តង់ដារអាមេរិកខាងជើង។ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗ គ្នារបស់អ្នកសិក្សាគ្រប់វ័យ និងគ្រប់កម្រិត។ យើងជឿជាក់លើការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់របស់យើង។ ដូច្នេះពួកគេនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗ ដែលបង្កើនសក្តានុពលនៃការអប់រំរបស់ពួកគេតាមរយៈការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការអនុវត្តជំនាញភាសាបរទេស។

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

July 25, 2024

គម្រប់​ខួប២ឆ្នាំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii សាខាសៀមរាប

July 27, 2024

ជំនួបរវាងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស និងអ្នកគ្រូ លោកគ្រូ

July 30, 2024

សិក្ខាសាលាស្តីពី "គន្លឹះសម្ភាសន៍ដ៏អស្ចារ្យ" សម្រាប់សិស្សកម្រិតទី ៣