skip to Main Content

សកម្មភាពចំអិនអាហារសម្រាប់កម្រិត GEP 7a

ការចម្អិនអាហារគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អមួយដើម្បីជួយសិស្សឱ្យទទួលបានជំនាញបំនិនជីវិតកាន់តែប្រសើរ និងបង្កើនជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកនេះ។ វាអាចជួយសិស្សក្នុងការទទួលយកនូវការទទួលខុសត្រូវមួយ។ សិស្សម្នាក់ៗមានភារកិច្ចត្រូវបំពេញ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំអាហារ ការធ្វើបទបង្ហាញ និងសម្អាត។

Back To Top