skip to Main Content

ការធ្វើនំសែនវិចជាមួយជេម

យើងត្រូវមាន នំបុ័ង ចាន កាំបិតកាត់នំនិង ជែម។

របៀបនៃការធ្វើ៖

១. យើងត្រូវយកនំបុ័ង ២ បន្ទះ មក ដាក់ លើ ចាន។

២. យក កាំបិត មកជ្រលក់ជាមួយជេមហើយចាប់ផ្តើមយកជេមមកលាបលើនៅលើនំបុ័ង។

៣. ដាក់ នំប៉័ង មួយ បន្ទះ ពីលើ នំប៉័ង មួយទៀត ។បន្ទាប់មកកាត់នំបុ័ងពាក់កណ្តាលដោយកាំបិតកាត់នំហើយញុំា។

Back To Top