skip to Main Content

ការអនុវត្ដភាសាអង់គ្លេស់ជាប្រចាំថ្ងៃ

គម្រោងនៃការអនុវត្ដក្នុងថ្នាក់ដោយ ឲ្យសិស្សប្រើក្រដាសដែលមានរាងជារវង់កង់ហើយមានរូបភាពនឹងបានផាត់ពណ៌ដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើតជាប្រយោគសំណួរសួរដៃគូរទៅវិញទៅមក។  

Read More

ការប្រើវចនានុក្រម

ការនាំសិស្សទៅមើលបណ្ណាល័យក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពួកគេអំពីវចនានុក្រមហើយនឹងបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះប្រើវាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការស្វែងរកអត្ថន័យនៃពាក្យប្រចាំសប្ដាហ៍។   

Read More

ការប្រជុំជាមួយប្រធានថ្នាក់ និងអនុប្រធានថ្នាក់

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានថ្នាក់ និងអនុប្រធានថ្នាក់ ដើម្បីធ្វើការសង្ខេបនិងប្រមូលទិន្នន័យទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេ។ នាយករងសាខា ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួល បានបើកកិច្ចពិភាក្សា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជាមួយប្រធានថ្នាក់ និងអនុប្រធានថ្នាក់ ព្រមទាំងពន្យល់ណែនាំអំពីច្បាប់ទម្លាប់ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗបន្ថែមដល់ពួកគេ ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេចេះជួយគ្នានៅពេលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើង ឬក៏មិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេរៀនខ្សោយ។ វាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងទាំងនេះដើម្បីធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេកាន់តែល្អប្រសើរនិងទទួលបានជោគជ័យ។

Read More

ការអនុវត្តប្រកបពាក្យដោយប្រើថ្នាក់អេឡិចត្រូនិច

ការអនុវត្តប្រកបពាក្យដោយប្រើថ្នាក់អេឡិចត្រូនិចរបស់យើង ការបង្កើតប្រយោគដោយប្រើពាក្យប្រកបហើយបន្ទាប់មកអនុវត្តការសរសេរនៃពាក្យទាំងនោះដោយឲ្យពួកគាត់ចំណាំនូវពាក្យដែលត្រឹមត្រូវ ដែលបានហៅហើយសរសរវាលើខ្ដារខៀនរួចលើបង្ហាញដល់អ្នកគ្រូ។

Read More

ការប្រជុំជាមួយប្រធានថ្នាក់ និងអនុប្រធានថ្នាក់

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានថ្នាក់ និងអនុប្រធានថ្នាក់ ដើម្បីធ្វើការសង្ខេបនិងប្រមូលទិន្នន័យទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេ។ នាយករងសាខា ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួល បានបើកកិច្ចពិភាក្សា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជាមួយប្រធានថ្នាក់ និងអនុប្រធានថ្នាក់ ព្រមទាំងពន្យល់ណែនាំអំពីច្បាប់ទម្លាប់ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗបន្ថែមដល់ពួកគេ ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេចេះជួយគ្នានៅពេលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើង ឬក៏មិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេរៀនខ្សោយ។ វាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងទាំងនេះដើម្បីធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេកាន់តែល្អប្រសើរនិងទទួលបានជោគជ័យ។  

Read More

ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំទី១៩ វគ្គសិក្សាទី៧៩ នៃកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងឆ្នាំទី១៩ ឆមាសទី២៩ នៃកម្មវិធីកុមារ នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប

យើងអាចមើលឃើញពីស្នាមញញឹម និងក្តីរំភើបរបស់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងដែលបានត្រលប់មកវិញសម្រាប់វគ្គថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប។ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិករបស់យើងក៏បានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សរបស់យើងត្រលប់មកវិញក្នុងការចាប់ផ្តើមឆ្នាំទី១៩ វគ្គសិក្សាទី៧៩ នៃកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងឆ្នាំទី១៩ ឆមាសទី២៩ នៃកម្មវិធី កុមារ។

Read More

ថ្ងៃបញ្ចប់វគ្គសិក្សា៧៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ

បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មក ពួកយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់យើង ដែលបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប។ ការទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការអនុវត្តល្អនៅក្នុងថ្នាក់របស់សិស្សានុសិស្សរបស់យើង គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីពង្រឹងអាកប្បកិរិយាល្អ។ វាក៏ជាវិធីដ៏ល្អមួយផងដែរក្នុងការលើកទឹកចិត្តសិស្សានិសិស្សរបស់យើងឱ្យខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដែលមានសូចនាករបញ្ជាក់តាមរយៈការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ។ វិញ្ញាបនបត្របង្ហាញសិស្សានុសិស្សឱ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដែលនាំទៅភាពសប្បាយរីករាយនិងអាកប្បកិរិយាជាវិជ្ជមានចំពោះការសិក្សា។ ជាងនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សអាចនាំយកនូវមុខម្ហូបដែលខ្លួនចូលចិត្ត បទចម្រៀង និងហ្គេមដែលខ្លួនចូលចិត្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែអធិកអធម។

Read More

ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា

សូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះកូនៗសិស្សានុសិស្សក្រោមមត្តេយ្យសិក្សាកម្រិត៤ ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃបញ្វប់ការសិក្សានេះ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អេយ សាខាសៀមរាប នាថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។ ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា គឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដែលសិស្សនុសិស្សរបស់យើងបានបញ្ចប់កម្មវិធីក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តរបស់ពួកគេ ដែលសមនឹងទទួលបានការបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សានេះ ហើយឈានទៅរៀនបន្តកម្មវិធីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា។

Read More

ដំណើរទស្សនៈសិក្សាទៅកាន់ ឡូរី ជើងភ្នំបាណន់

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ ឡូរី ជើងភ្នំបាណន់ នាថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ សិស្សានុសិស្សរបស់យើងអាចជិះ ឡូរី ដែលជារថភ្លើងឬស្សី ក្នុងការដឹកពួកគេតាមផ្លូវដែកនៅតាមជើងភ្នំ។ សិស្សានុសិស្សរបស់យើងបានឃើញទេសភាពជនបទដ៏ស្រស់បំព្រង និងសម្រស់នៃធម្មជាតិ។ នៅលើកំពូលភ្នំមានប្រាសាទបុរាណមួយមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី១១។ ការសិក្សានៅខាងក្រៅថ្នាក់រៀនគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ។ តាមរយៈការចូលរួមការធ្វើដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សា សិស្សអាចស្វែងយល់ពីអ្វីដែលថ្មី ទស្សនាកន្លែងផ្សេងៗ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គម។ ពួកគេក៏អាចទទួលបានចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ សិល្បៈ និងធម្មជាតិ។ យើងចង់ជួយជំរុញការចង់ដឹងចង់ឃើញ ភាពច្នៃប្រឌិត និងជំនាញនៃការត្រិះរិះពិចារណារបស់សិស្សានុសិស្ស។ យើងចង់លើកកម្ពស់ជំនាញសង្គម និងអារម្មណ៍របស់សិស្ស ដូចជាការទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការយកចិត្តទុកដាក់រវាងគ្នានឹងគ្នា។ ដំណើរទស្សនៈសិក្សាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ភាពសប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសិក្សាដែលសិស្សានុសិស្សគួរចូលរួមផងដែរ។  

Read More

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ “សច្ចះ”

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនៈកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងកម្មវិធីកុមារ ទៅកាន់ “សច្ចះ” មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសិប្បករកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ ទីនេះជាកន្លែងការងាររបស់សិប្បករដែលសិស្សានុសិស្សរបស់យើងមានភាពសប្បាយរីករាយ និងការរៀនសូត្រ។ សិស្សានុសិស្សរបស់យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរបៀបដែលសិប្បករបានបង្កើតនូវផលិតផលរបស់ពួកគេដោយប្រើសម្ភារៈប្រពៃណី និងបច្ចេកទេសទំនើប។ ពួកគេក៏បានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយសិប្បករ ហើយសួរសិប្បករនូវសំណួរអំពីការងាររបស់ពួកគេ ក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ បញ្ហាប្រឈម និងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ។ ពួកគេក៏អាចឃើញផលិតផលដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងបន្ទប់តាំងបង្ហាញរបស់ពួកគេផងដែរ។ ការទៅលេងកន្លែងធ្វើការរបស់សិប្បករអាចបង្កើនចំណេះដឹង ការដឹងគុណ និងការរីករាយនៃសិល្បៈ និងវប្បធម៌របស់សិស្ស។ យើងសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឱ្យសិស្សរបស់យើងមានការបំផុសគំនិត និងធ្វើការលើភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ ហើយប្រហែលជាពួកគេនឹងក្លាយជាសិប្បករផងដែរ។

Read More
Back To Top