skip to Main Content

សិក្ខាសាលាស្តីពីការណែនាំអំពីការធ្វើតេស្ត TOEFL សម្រាប់សិស្សកម្រិត 9a

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការណែនាំអំពីការធ្វើតេស្ត TOEFL សម្រាប់សិស្សកម្រិត 9a"។ សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការធ្វើតេស្ត TOEFL ដូចជាប្រភេទតេស្ត ទម្រង់ ប្រភេទនៃសំណួរនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗ រយៈពេលធ្វើតេស្ត និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។ វាមានគោលបំណងរៀបចំសិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការប្រឡងតេស្ត TOEFL នៅកម្រិតបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខ។ វាក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះ TOEFL និងមតិទូទៅ ឬមតិយោបល់លើកម្មវិធីសិក្សាផងដែរ។

Read More

សិក្ខាសាលាស្តីពីជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងការនិយាយនៅចំពោះមុខទស្សនិកជន សម្រាប់សិស្សកម្រិត 7b

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និង ការនិយាយនៅចំពោះមុខទស្សនិកជនសម្រាប់សិស្សកម្រិត 7b ដើម្បីជួយពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ យើងបានបង្រៀនសិស្សរបស់យើងពីរបៀបរៀបចំផែនការ ការរចនា និងផ្តល់បទបង្ហាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យើងក៏បានចែករំលែកគន្លឹះជាក់ស្តែង និងបង្ហាញពួកគេនូវឧទាហរណ៍មួយចំនួន ដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងភាពភ័យព្រួយរបស់ពួកគេ និងចូលរួមជាមួយទស្សនិកជនរបស់ពួកគេ។ សិក្ខាសាលានេះគឺជាឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងដើម្បីរៀនពីរបៀបប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងច្បាស់លាស់ បញ្ចុះបញ្ចូល និងទំនុកចិត្តនៅក្នុងបទបង្ហាញនាពេលខាងមុខរបស់ពួកគេ។

Read More

កម្មវិធីតម្រង់ទិសសិស្សថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសសិស្សថ្មីទៅកាន់សិស្សានុសិស្សថ្មីទាំងអស់ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមការសិក្សាក្នុងវគ្គសិក្សាទី៧៩។ គោលបំណងនៃការតម្រង់ទិសនេះគឺដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សស្គាល់ពីបទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដារសិក្សារបស់សាលា ស្គាល់សិស្សជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេ និងស្វែងយល់អំពីគណៈកម្មាធិការរបស់សាលាផ្សេងទៀត ដែលនឹងជួយពួកគេឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។ យើងក៏ធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ និងស្វាគមន៍ចំពោះជីវិតសិក្សារបស់ពួកគេ និងបង្ហាញពួកគេនូវការិយាល័យ និងសម្ភារៈបរិក្ខារគាំទ្រទាំងអស់របស់យើង។

Read More

សន្និសីទអប់រំឆ្នាំ ២០២៣

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានរៀបចំសន្និសីទអប់រំឆ្នាំ ២០២៣ របស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ពីសាខាផ្សេងៗគ្នា។ សន្និសីទនេះត្រូវបានចូលរួមដោយវាគ្មិនមកពី National Geographic Learning, Oxford University Press, E-Future Publishing Companies, និង Educational Technology Company, Study cat។ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងប្រធានគ្រូជាច្រើននាក់ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ រួមមានការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ យុទ្ធសាស្ត្របង្រៀនផ្សេងៗគ្នា និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល…

Read More

ការយល់ដឹងពីរបៀបធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្អប្រសើរមួយ

ការយល់ដឹងពីរបៀបធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្អប្រសើរមួយ នឹងជួយសិស្សរបស់យើងក្នុងការសំភាសន៍ការងារ បង្កើតទំនាក់នងជាមួយមិត្តថ្មី លក់ផលិតផល និងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយជោគជយក្នុងអាជីពនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ។

Read More

“ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងការនិយាយនៅចំពោះមុខទស្សនិកជន”

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាសិស្សស្តីពី "ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងការនិយាយនៅចំពោះមុខទស្សនិកជន" នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។ នេះជាសិក្ខាសាលារបស់សិស្សមួយដែលផ្តោតលើជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ ការបង្ហាញការនិយាយ និងការនិយាយនៅចំពោះមុខទស្សនិកជន។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនូវគន្លឹះ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីរបៀបធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញនៃការធ្វើបទបង្ហាញ និងការកសាងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេ។ យើងក៏បានចែករំលែកគន្លឹះសម្រាប់ការរៀបចំបទបង្ហាញជារួម របៀបនៃការសង្កត់សំឡេងរបស់អ្នកអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ របៀបស្លៀកពាក់ និងរៀបចំបានល្អ និងរបៀបធានាថាព័ត៌មានទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក។

Read More

សិក្ខាសាលាមួយស្តីពី “គន្លឹះសម្រាប់ការសម្ភាសន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សិស្សកម្រិត Intro 03”

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាបបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី "គន្លឹះសម្រាប់ការសម្ភាសន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សិស្សកម្រិត Intro 03" នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។ សិក្ខាសាលានេះ គឺជាសិក្ខាសិលាមួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅរបស់យើងដែលមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យសិស្សានុសិស្សនៃកម្រិត Intro 3 នូវការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីទ្រឹស្តីនៃការសម្ភាសន៍ គន្លឹះសំខាន់ៗនៃការសម្ភាសន៍ និងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការសម្ភាសន៍នាពេលខាងមុខរបស់ពួកគេនៅក្នុងការសម្ភាសន៍កម្រិត០១

Read More
Back To Top